Fødevareforbundet NNFs a-kasse

Denne a-kasse er for medarbejdere eller studerende indenfor fagene slagteri, mejeri, tobak, sukkervarer og bager. A-kassen har i dag godt 30.000 medlemmer og en medlemstilfredshed på 76 %. Fødevareforbundet NNF’s a-kasse sikre dig økonomisk i tilfælde af at du bliver arbejdsløs, men hjælper dig også med at komme i arbejde så hurtigt som muligt igen. A-kassen har hovedkvarter på Frederiksberg, men har mindre kontorer rundt i landet hvor du altid kan henvende dig og så den nøjagtige hjælp du har brug for. Her kan du også få hjælp hvis du ønsker at bliv opkvalificeret eller ønsker at finde et nyt job imens du stadig har et. NNF har deres egen job base hvor du kan finde alle de ledige job der er mulighed for at finde nu. Hvis du ønsker at drøfte dine muligheder kan du altid kontakt det nærmeste kontor og få en snak om dine muligheder.foedevare-forbundet-nff-a-kasse

Udover at denne a-kasse hjælper dig i arbejde og er fagspecialiseret og derfor kan tilbyde dig den bedste service hvis du er indenfor et af fagene, giver den ikke andre medlems goder. Fødevareforbundet NNF kan dog også tilbyde dig et medlemskab af fagforening.

Hvis du ønsker at blive medlem af Fødevareforbundet NNF’s a-kasse vil det koste dig 450,52 kr. om måneden.

NFF er en faglig a-kasse for folk, der er ansat i fødevareindustrien. For at være medlem kræver det altså, at du er beskæftiget inden for de faglige områder, som a-kassen dækker. Det er for eksempel Slagteri, tobak, mejeri med mere. Det er en dansk a-kasse, og derfor kræves det også, at du har bopæl i Danmark. A-kassen har forskellige afdelinger rundt omkring i landet, og samlet er der i omegnen af 17.000 medlemmer. For at have krav på dagpenge, skal du som i andre a-kasser opfylde en række krav. Du skal blandt andet have været medlem af en a-kasse i mindst et år og i en 3 års periode have arbejdet i minimum 1924 timer. Der er også en række krav, du skal opfylde i forbindelse med dit jobcenter. A-kassen NNF har desuden egen fagforening tilknyttet, og det du kan her opnå en række fordele i forhold til rådgivning og rabatter.

NNF’s fagforening er til for at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår og lønforhold i fødevarebranchen. Som medlem står du altså stærkt, hvis du ønsker at tjekke op på den overenskomst, der er gældende for dig. Du har også ret til at få juridisk bistand og blandt andet ret til uddannelse, hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads. Er du medlem af NFF, kan du få gode priser på forsikringer gennem forsikringsselskabet Alka, ligesom du automatisk også er dækket af deres gruppelivsforsikring. Du har også mulighed for at få forskellige kort, der kan give dig rabat i fysiske forretninger blandt andet.

Efterløn og kontingent

For at være medlem af a-kassen i NNF, er det et krav, at du enten har et fuldtidsarbejde eller et deltidsarbejde. Så snart du arbejder over 30 timer om ugen, skal du have et fuldtidsmedlemsskab. Et kontingent hos en a-kasse består af 3 forskellige beløb. Der er administrationsbidraget, statsbidraget og et ATP bidrag. Administrationsbidraget går til driften af a-kassen og statsbidraget går direkte til staten.

I NNF koster et fuldtidsmedlemsskab 496,52 kroner per måned, og et deltidsmedlemsskab koster 382,52 kroner. Det er også muligt at være med i efterlønsordningen. Dette koster 488 kroner månedligt, hvis du er fuldtidsmedlem og 325 kroner per måned, hvis du er deltidsmedlem. Du kan læse mere om kontingenter i NNF her.

Medlemsskab som studerende

Når du er færdig med din uddannelse, er det vigtigt, at du melder dig ind som nyuddannet i a-kassen senest to uger, efter du har afsluttet din uddannelse. Dette forudsætter, hvis du ikke har været medlem i forvejen. Dette vil give dig ret til dagpenge efter en måned. Som studerende er det gratis at være medlem hos NNF, såfremt den opfylder en række krav. Den skal nemlig have en længde af minimum 18 måneder, og så må din indkomst ikke være mere end den dagpengesats, der er gældende på tidspunktet.

For at have ret til dagpenge, når du er færdiguddannet, skal du være indmeldt i a-kassen, senest 1 år inden du er færdig med din uddannelse. Gør du ikke det, vil du tidligst være berettiget til dette en måned efter, du har afsluttet dit studie.

Hvorfor NNF?

Der er en række fordele ved at være medlem af NNF. Ønsker du eller er du allerede i gang med at gøre karriere i fødevarebranchen, kan NNF komme med branchespecifik rådgivning, og de har en kæmpe brancheviden, som du kan gøre brug af som medlem. Der er desuden også en række fordele ved at være medlem af deres fagforening. Det er blandt andet rådgivning og forskellige rabatter.

Bliver du ledig, har du ret til at få 6 ugers gratis jobrettet uddannelse samtidig med, at du får dagpenge udbetalt. Ønsker du for eksempel at skifte væk fra fødevarebranchen, kan dette være en mulighed for at prøve det af. Det er uanset, om du er ufaglært eller faglært. Du har altid ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dette kræver dog, at du er ledig på fuldtid. Er du over 25 år, skal denne uddannelse være afsluttet efter senest 9 måneder, og er du under 25 år, skal den være afsluttet inden for 6 måneder. Det er under denne periode ikke tvunget at søge job, men får du et tilbudt, skal du tage det.

Hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade, så står NNF altid klar til at hjælpe dig og rådgive dig bedst muligt. Der arbejder en masse kompetente medarbejdere i NNF med et stort branchekendskab. Er du helt ledig, så står a-kassen for at udbetale dine dagpenge de 2 første uger af dit ledighedsforløb. Efterfølgende er det din kommune, der sørger for dette. Alle disse regler kan NNF hjælpe dig med at få styr på.

NNF har som nævnt en stor ekspertise, hvis du arbejder inden for fødevareindustrien, og til et meget fordelagtigt kontingent, er det klart en a-kasse, der værd at melde sig ind i. De står klar til at hjælpe dig med alt, hvad du måtte være i tvivl om samt give dig rådgivning i forhold til din karriere.