Dagpenge efter endt uddannelse?

Når du er nyuddannet, er du sjældent garanteret et job. For ikke at skulle på kontanthjælp, kan du melde dig ind i en a-kasse og derved få ret til dagpenge, når du er færdig. Men hvordan er detaljerne, og er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Først og fremmest skal din uddannelse være anerkendt af staten. Det vil mere konkret sige at:

  • Uddannelsen skal give dig ret til løn eller SU
  • Det må ikke være en gymnasial uddannelse
  • Skal have en varighed af minimum 18 måneder eller 3 semestre af halve år.

Det er uddannelsens varighed, der afgør, om du kan få dagpenge. Den 2. januar i år 2017, laves disse regler dog om. Her skal uddannelsen være sat til 18 måneder. Du kan dog tidligst få dine dagpenge 18 måneder efter du påbegyndte den respektive uddannelse.

Det er oftest gratis – at være medlem af en a-kasse som studerende. Derfor anbefaler vi, at du melder dig ind i en, hvis du ikke allerede er indmeldt.

Sammenlign priser på a-kasser her

Medlem af a-kasse i 1 år

Hvis du ønsker dagpenge fra den første dag, du afslutter uddannelsen, skal du have haft medlemskab i en a-kasse i minimum 1 år. Dette er selvfølgelig kun, hvis du er ledig. Som ledig skal du være opmærksom på de krav, der følger med. Det er blandt andet at være til rådighed på arbejdsmarkedet samt at være indmeldt i et jobcenter. For at du kan få dine dagpenge udbetalt, skal du søge skriftligt. Har du været medlem i 1 år eller mere, bliver det dog ikke noget problem.

Efter du har afsluttet din uddannelse, er det vigtigt, at du er opmærksom på 14 dages reglen. Det er en regel, som mange studerende ikke kender til, og det er væsentligt for, at du kan udbetalt dine dagpenge. Den betyder, at din a-kasse skal have modtaget en ansøgning fra dig senest 14 dage efter din uddannelse er afsluttet, om at du vil gøre brug af din rettighed til at få dagpenge.

Indmelding i a-kasse med under et år tilbage af studiet

Som sagt så skal du være indmeldt i en a-kasse mindst et år før, du afslutter din uddannelse, hvis du vil have ret til at få dagpenge fra dag 1 som ledig. Melder du dig først ind i en a-kasse, når der er mindre end et år tilbage af din uddannelse, så kan du tidligst modtage dagpenge en måned efter afslutningen på din uddannelse. Det er dog her et krav, at du melder dig ind senest 14 dage efter studiet er sluttet.

Overholder du fristen, så får du mulighed for at modtage dagpenge en måned efter afslutningen på dit studie. Når du ikke at søge inden for fristen, så skal du opfylde de almindeligt gældende krav for at få ret til dagpenge. Du skal have bopæl i Danmark, når du påbegynder uddannelsen, og du skal have det senest efter 2 uger, når studiet er afsluttet.

I forbindelse med elevuddannelse

En elevuddannelse er en anden type uddannelse, hvor det muligvis bedre kan betale sig, at du fastholder dine rettigheder frem for at gøre brug af dem som nyuddannet. Gør du brug af dine rettigheder som nyuddannet, så kan du ikke få de rettigheder tilbage, som du havde før. Derfor anbefaler vi hos billig-akasse.dk, at du kontakter din a-kasse for at høre, hvad de anbefaler.

Sammenlign altid a-kasser inden valg

Er du under uddannelse, og har du endnu ikke fået meldt dig ind i en a-kasse, så anbefaler vi, at du altid undersøger markedet og sammenligner de forskellige a-kasser med hinanden. Som studerende er det oftest gratis at være medlem af en a-kasse, og derfor anbefaler, at du kigger på nogle af de mulighed, som de forskellige a-kasser tilbyder. Det kan være kurser, workshops eller 1-1 vejledning.