En a-kasse er din økonomiske sikring

En a-kasse er i bund og grund en forsikring – en forsikring, der sikrer dig dagpenge, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs. Det er vigtigt at vide, at der er en stor forskel på en fagforening og en a-kasse. En fagforening forhandler overenskomster, og hjælper og rådgiver dig, hvis du fx har oplevet en uretfærdig afskedigelse, hvorimod en a-kasse garanterer dig økonomisk støtte, når du står og er uden job.

Som a-kasse medlem er du altså berettiget dagpenge ved arbejdsløshed. Et alternativ til dagpengene er kommunens tilbud om kontanthjælp(bistand), kontanthjælpen er oftest væsentlig lavere end de dagpenge, som du kan få udbetalt, hvis du er medlem af en a-kasse.

Mange og nyuddannede oplever tit, at det kan være svært at få et job, i sådan et tilfælde er det rigtig godt at være medlem af en a-kasse – på den måde er du sikret økonomisk, imens du effektivt søger efter et job. Er du medlem af en a-kasse, men svært ved at finde et job, så kan du fx tilmelde dig et vikarbureau. Har du ikke nok timer som vikar, kan du få udbetalt dagpenge til supplering.

En a-kasse tilbyder også andet end udbetaling af dagpenge, fx individuel vejledning og rådgivning i enkeltsager, dagpenge i op til 3 måneder, hvis du udvider din jobsøgning til et andet EØS land, og dagpenge under ferie og hjælp til jobsøgning i form af fx kurser. En god ide er selvfølgelig at kigge lidt nærmere på de forskellige a-kassers hjemmeside, eller ringe til dem og høre, hvad de kan tilbyde dig.

Der findes både tværfaglige og faglige afgrænsede a-kasser. Den tværfaglige optager alle, ligegyldigt hvilket erhverv, nogen skelner dog mellem lønmodtagere og selvstændige. Den fagligt afgrænset optager kun medlemmer, der er beskæftiget inden for a-kassens område.

SAMMENLIGN PRISER PÅ A-KASSER HER!