Historien om de danske a-kasser

I denne moderne tid kan man hurtigt komme til at tage de basale ting forgivet, hvilket egentlig er synd, når de ikke bare har været til afbenyttelse altid. Dette gælder f.eks. vores fantastiske arbejdsmarked, hvor fagforeninger og a-kasser hele tiden sørger for at holde hånden over os, når det hele ellers brænder omkring os. Denne ekstra livline i en ellers brutal verden er ekstraordinær, og derfor vil vi herunder gerne komme lidt nærmere på den historie, der har ført til de danske a-kasser i dag!

SAMMENLIGN PRISER PÅ A-KASSER HER  

Det historiske overblik

De forskellige danske a-kasser, eller arbejdsløshedskasser, som de blev benævnt ved i gamle dage, har ikke altid været en fast del af det danske arbejdsmarked. Faktisk er a-kasserne et relativt nyt tiltag, som første gang blev set for omkring 100 år siden, i slutningen af 1800-tallet, hvor de første a-kasser begyndte deres virke. Dengang var det fuldstændig altafgørende, at man fik så mange i arbejde som muligt, da det udelukkende var medlemmerne af a-kasserne, der sørgede for de midler, der senere kunne uddeles til dem, der virkeligt behøvede dem, da de stod uden arbejde. Det var derfor ikke en selvfølge, at man bare lige kunne få arbejdsløshedsstøtte, men man var meget bedre stillet i en a-kasse, end man ellers kunne forvente i datidens samfund.
Senere, omkring 1907 begyndte flere og flere af a-kasserne at få statsstøtte.

Dette var en markant milepæl for både a-kasserne, men i særdeleshed deres medlemmer, der nu kunne garanteres en vis grad af støtte i form af dagpenge, når de af den ene eller anden grund ikke kunne arbejde. Nu var a-kasserne ikke længere kun afhængige af medlemmernes indbetalinger, men kunne holde sig oven vande, selvom mange medlemmer pludseligt stod uden arbejde. Der gjaldt dog de samme grundregler, som der stadig gør den dag i dag: Man skulle opfylde nogle strikse krav for at få understøttelse, og det var/er målet at få så mange i arbejde som muligt!

Efterhånden som a-kasserne vandt indpas og fik mange medlemmer, blev de ofte tilknyttet til de allerede fungerende fagforeninger, der således kunne slå deres virksomhed sammen med a-kasserne. Dette har bl.a. historisk set været med til at betyde, at Danmark faktisk har et af Europas største fagforbund, og dermed også nogle af de bedste arbejdsvilkår i Europa! Denne sammenlægning af fagforeninger og a-kasser blev set første gang i Belgien, og det er netop herfra, at vi i Danmark har fået den gode ide fra.

De danske a-kasser i dag

A-kasserne i dag er som sådan ikke meget anderledes, end de historisk set har været. Der er dog den klare forskel, at a-kasserne i dag er endnu tættere knyttet til staten, hvilket reelt set betyder, at der ikke behøver at være mange medlemmer af en a-kasse for, at der kan udbetales ydelser til medlemmerne. Dette er sikret gennem massiv statsstøtte, der underbygger hele det blomstrende system! Herudover har a-kasserne også fået flere formål end bare understøttelse ved arbejdsløshed: De skal i dag også varetage udbetaling af feriedagpenge, føre kontrol med de arbejdsløse og meget mere!

Selvom vi, på papiret, har de bedste vilkår nogensinde som medlemmer af en a-kasse, så viser statistikken, at a-kasserne langt fra er ligeså populære i dag, som de var førhen. Medlemstallene falder støt, og fra 1996, hvor ca. hver 5. var udenfor a-kasserne, så er det i dag minimum hver 3., der står uden dagpenge, hvis de skulle blive fyret. Af netop denne grund har der af flere omgange været snak om, at a-kasserne skal erstattes af et 100 % statsstyret forsikringssystem, der vil blive obligatorisk for alle. Dette kunne blive døden for a-kassen, som vi kender den i dag, men der er ingen tvivl om, at det vil være et stort tab for det danske arbejdsmarked, hvis det skulle komme til det!