Sygedagpenge – det skal du vide

Du kan komme i en situation, hvor du ikke er berettiget til at modtage løn under sygdom. Dette kan eksempelvis gøre sig gældende, hvis du ikke er funktionær samt arbejder et sted, der ikke er med i en overenskomst. I denne situation, er det din arbejdsgiver, der skal udbetale dine sygedagpenge. Dette skal de gøre i de første 30 dage af din sygdomsperiode, det kræver dog, at du har været ansat hos arbejdsgiveren i minimum 8 uger inden sygdomsperioden, og samtidig har været i beskæftigelse i minimum 74 timer.

Opfylder du ikke nogle af de ovenstående krav, så kan dine sygedagpenge blive udbetalt fra din kommune. Det er dog på den betingelse, at du er beskæftiget og har været dette i minimum 240 timer i de seneste 6 måneder. Dette er fra den første sygedag, du har haft. Du skal også mindst have været i beskæftigelse i 40 timer i 5 af de 6 måneder. Har din arbejdsgiver dog pligt til at udbetale dine sygedagpenge i de 30 dage, er det efterfølgende din kommune, der foretager udbetalingen af disse. Har du en arbejdsskade, så skal du ikke opfylde ovenstående krav til beskæftigelse. Det er også muligt at modtage sygedagpenge, hvis du er i et lønnet praktikophold som elev eller er i fleksjob.

Når du skal melde dig syg, skal du gøre det på jobnet.dk under “min side”. Når du melder dig syg, står du ikke tilrådighed for arbejdsmarkedet, og det er derfor heller ikke din pligt at søge job og tage til samtaler på dit jobcenter. Det højeste beløb du kan få i sygedagpenge er 4.180 kroner om ugen. Dette tal er fra 2016.

Hvor længe kan jeg modtage sygedagpenge?

Det er som udgangspunkt muligt for dig at modtage sygedagpenge i 22 uger i en periode, der strækker sig over 9 måneder. Din kommune vil under din sygeperiode vurdere din situation og se på mulighederne for enten at forlænge eller stoppe din sygdomsperiode. Din sygdomsperiode kan forlænges, hvis du søger om førtidspension, er under behandling af en læge og forventer at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter dette.

Sygedagpenge som ledig

Er du medlem i en a-kasse, er det din a-kasse, der udbetaler dine sygedagpenge i de første 14 dage i din sygdomsperiode. Herefter overgår udbetalingen til kommunen. Har du netop afsluttet din uddannelse, er det kommunen, der udbetaler dine sygedagpenge, såfremt du er blevet syg. For at kunne modtage dagpenge under sygdom, skal du være med i en a-kasse. Er du ikke det, så anbefaler vi her hos www.billig-akasse.dk, at du tilmelder dig en hurtigst muligt, da du skal optjene rettigheder til at kunne modtage dagpenge. Vi har lavet en nem og overskuelig oversigt, hvor du blandt andet kan se priser fra de forskellige a-kasser.

SAMMENLIGN PRISER PÅ A-KASSER HER