2009 blev et godt år for A-kasserne I et notat udsendt af A-kassernes brancheorganisation AK-samvirke, fremgår 2009 for langt de fleste A-kassers vedkommende var et godt år.

A-kasserne fik flere medlemmer i 2009 Dec. 2009

Det omstændige notat er udarbejdet af Lars Preisler og viser blandt andet at der efter næsten ti års fald I medlemstal, registreres flere og flere nye medlemmer og varsles højere dagpengebudgetter. Notatet sætter især fokus på det sidste års rivende udvikling, men perspektiverer konstant til tidligere års erfaringer og statistikker. Notatet byder ikke på de store overraskelser, men skitserer I stedet nøje hvordan den økonomiske og finansielle udvikling de seneste måneder, har påvirket ikke bare A-kasser, men fagforeninger og fagbevægelse generelt. Efter mange års støt nedgang og fald I popularitet, begynder de unge nu endelig at tænke solidarisk og engagere sig I fagbevægelsen, på tværs af uddannelses- og branchegrundlag.

I stedet for overraskelser og åbenbaringer, byder notatet på døre tal og drøje fakta om de fleste aspekter I A-kassernes område. Der er fokus på medlemstal, brancher, efterløn, udbetaling af dagpenge og mange andre spændende områder, som I den finansielle krise er blevet mere og mere centrale I det danske samfund. A-kasserne spiller I dag en væsentligt større rolle I det danske samfund, og på bare få måneder er hele mindsettet omkring fagbevægelsen og A-kasserne skiftet hos den brede danske befolkning. Det er nu, især blandt unge, blevet en næsten naturlig del af de faste udgifter at forsikre sig imod ledighed og dårlige arbejdsforhold.

Stadig mange uden a-kasse!

Det kommer som regn I lang og hård tørkeperiode for de danske fagforeninger, som de seneste år har oplevet store fyringsrunder og nedskæringer, I takt med forbrugsfestens stigende tryghed og loyalitet. Nu er tiderne skiftet, og vi forudsiger at de danske A-kasser vil få en langt mere fremtrædende rolle, positivt som negativt, I det danske medie- og samfundsbillede de næste år. En udvikling som vi håber vil få A-kasserne til at skærpe konkurrencen og sætte øget fokus på plus-ydelserne I deres abonnementer. Det kan både være ting som gratis rådgivning og jurahjælp, men især et stærkt og mangfoldigt ønske om udvikling indenfor A-kassernes aktiveringsprojekter håber vi vil danne ramme om de danske A-kassers udvikling de næste år.

Begynder man at kigge nærmere på medlemsfordelingen i forskellige brancher, vil man lynhurtigt se at der i modsætning til mange andre krisesituationer og tilnærmelsesvise depressioner, i dag nærmest ikke er forskel på de forskellige branchers A-kassetal. Der er som forventet stor tilstrømning i medlemmer fra de industrielle brancher (byggebranchen, fabriksarbejde etc.), men også højtuddannede, heriblandt mange bankansatte, vælger i høj grad at forsikre sig imod arbejdsløshed og kontanthjælp.

Hvis man skulle spå om hvordan A-kasserne vil udvikle sig de næste år, er der slet ingen tvivl om at der først og fremmest vil komme flere medlemmer til. øget fokus på A-kasser vil få øjnene op for især de nye, unge på arbejdsmarkedet og det vil blive mere naturligt at engagere sig i fagbevægelsen. Klimaet vil også komme mere i fokus, og 10’ernes forventede buzzword vil helt klart også blive udnyttet mest muligt her. Hvordan det praktisk vil foregå tør vi ikke skyde på, men LO har allerede taget føringen og har i december 2009 lanceret en omfattende klimapolitik, som skal yde bistand og støtte til de befolkninger omkring på jorden, som vil mærke de nærtstående klimaforandringer hårdest.

Læs om du skal vælge en lønsikring også…

Der vil også komme mere fokus på brugervenlighed og support, som de sidste år har været meget udskældt i forskellige A-kasser. Vi tror også at der vil komme nye og mere nichebestemte A-kasser til, som henvender sig til forskellige brancher og uddannelsesniveauer. Det vil muligvis gøre A-kasserne til en større spiller indenfor aktivering, hvor forskellige niche-A-kasser, vil have mulighed for at udnytte deres netværk til at få folk i tilbage på arbejdsmarkedet hurtigere end i dag.