Lad os se det i øjnene. Danskerne arbejder alt for lidt. I et samfund i konstant globalisering, og en finansiel situation med længere og længere mellem ordrerne, bliver danskerne nødt til at arbejde mere hver uge. De europæiske tal, der topper mod syd i Spanien, viser tydeligt at vi i Danmark bliver nødt til at tage en time eller to mere om ugen, hvis vi skal kunne konkurrere med andre leverandører og udenlandske virksomheder.

Det er Arbejdsmarkedskommisionen, der kommer med længe ventede bud på, hvordan vi kan vende den forestående økonomiske krise, til vores egen fordel. Blandt andet billige A-kasser og dyrere indbetaling til efterløn er på kontoen, og i det lange løb skal ordninger som efterløn helt afskaffes. I stedet skal ældre, erfarne medarbejdere kontant belønnes i deres sidste år, og det skal være favorabelt for dem at blive længere på arbejdsmarkedet end i dag.

Også pensionsalderen skal justeres. Vi er simpelthen mere sunde og raske som 66-årige, end vi var for 20-30 år siden. Derfor er det kun naturligt at lægge et par eller tre år til, år hvor de ældre skal belønnes i form af skattelettelser og kontante tilskud, til at blive. De næste år vil vi opleve en meget større ældrebyrde i dag, og der vil blive flere ‘nydere’ og færre ‘ydere’, end i dag. Det er derfor vigtigt at vi holder de ældre på arbejdsmarkedet, så længe det overhovedet er muligt. Både for at holde dem fra folkepension, plejehjem og alderdom – holde dem i gang, men også fordi det danske arbejdsmarked har brug for erfarne og kompetente medarbejdere, så nye kan indsættes løbende, i stedet for at en hel virksomhed pludselig vil opleve stor nedgang, i forbindelse med mange pensioneringer.

På A-kassefronten, er der brug for udvikling og revolution, for at systemet kan bære de mange ledige, der forventes at komme i forbindelse med finanskrisen og lavkonjunkturen de næste år. Der vil komme øget fokus på aktivering, hvilket blandt andet A-kassernes brancheorganisation, AK-samvirke og fagbevægelsen, LO, allerede har taget fat på. Det nuværende system med kommunale jobcentre er slet ikke gearet til at håndtere især højtuddannede ledige, som traditionelt håndterer deres aktivering helt anderledes, og langt mere selvstændigt, end lavere uddannede arbejdsløse. Derfor vil A-kasserne og fagbevægelsen, med mange års erfaring på bagen, hjælpe kommunerne med at få især nye ledige hurtigt i arbejde igen. De kommunale jobcentre forventes ikke at lukke, i stedet skal de forskellige instanser og institutioner hjælpe hinanden, og sammen bidrage til at få mange danske ledige som overhovedet, tilbage på arbejdsmarkedet, før de ikke længere er berettiget til at få dagpenge eller anden understøttelse.

Generelt set, er fagbevægelsen, A-kasserne og de andre indblandede institutioner nødt til at optimere og udvikle sig, til den krise der vil dominere det danske arbejdsmarked de næste år. De bliver nødt til, i fællesskab, at skabe bedre vilkår for både de ledige, og dem der stadigvæk har deres job i behold. De ledige skal ‘uddannes’ til at skrive bedre ansøgninger og være mere selvstændige, og på sigt klare aktiveringen selv, mens andre A-kassemedlemmer skal informeres om, hvad deres A-kasse kan gøre for dem i forbindelse med eventuel arbejdsløshed. På den måde vil hele aktiveringen blive mere uafhængig og selvstændig de næste år, en udvikling der er vigtig for at de danske A-kasser stadigvæk, alene kan varetage rådgivning og udbetaling af dagpenge, i stedet for at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs også den spændende artikel om at LO mister medlemmer

Vores råd er at du, hvis du desværre allerede er blevet afskediget, holder godt øge med fagbevægelsen, og i særlig grad A-kasserne, de næste måneder. For der vil blive søsat nye, spændende projekter, der alle har til opgave at hjælpe dig tilbage. Hvis du stadigvæk har jobbet i behold, skal du, hvis du ikke allerede er det, skynde dig at melde dig ind i en A-kasse. Det relativt lave månedlige abonnement giver dig adgang til et økonomisk sikkerhedsnet i forbindelse med ledighed, samt en masse gode værktøjer til at forberede dig på ‘det værste’.