Fagbevægelsens medlemmer flygter i hobetal fra de røde faner, mest af alt på grund af de høje priser.

I en tid med fortsættene stigning i arbejdsløshed, skulle man tro at flere og flere ville føle sig nødsaget til at melde sig ind i en fagforeningen for at få et solidt fundament under sig i tilfælde af fyring, men sådan går det imidlertid ikke. Flere og flere vælger fagforeningen fra og alt for få nye kommer til. De hårdest ramte er forbundene for de privatansatte i HK, 3F og Metal, som har haft stødt nedgang i medlemstal i over et år, det er kun LO der stadigvæk oplever stigning i medlemstal.

Hos 3F er man allerhårdest ramt og her har man siden begyndelsen af 2008 indtil April 2009 oplevet et frafald på hele 12418 medlemmer, hvilket svarer til omkring 3,6% af det samlede medlemstal. Tendensen er den samme hos de to fagforbund HK & Metal.

Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsekspert ved Aalborg universitet udtaler til DR at man normalt vil forvente en stigning i medlemstal hos fagbevægelsen i en økonomisk situation som den Danmark befinder sig i lige nu. Det er dog ikke tilfældet og flere og flere – særligt unge – vælger i dag fagforeningen fra og nøjes med medlemskab hos en a-kasse.

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg universitet kalder det paradoksalt at især mange unge mænd vælger A-kassen fra. Hans bud på hvorfor en ellers stolt dansk tradition er ved at gå i forfald er at de unge simpelthen ikke ved hvad de skal bruge en fagforening til og derfor vælger den fra på grund af prisen. Samtidig undres Flemming Ibsen over at den nye generation ikke synes at vise interesse for at bevare de værdier og privilegier, den danske fagbevægelse har kæmpet for.

læs om at Finansfolk også mærker også krisen…

Men krisen hos fagforbundene er forbløffende nok styret uden om A-kasserne, som alle kan melde fortsat tilgang af nye medlemmer og stadigt bedre og bedre brugertilfredshed. A-kasserne sikrer i stedet for råd, vejledning og juridisk bistand, medlemmerne dagpenge i tilfælde af ledighed. Det hitter hos især de unge, der føler at et økonomisk sikkerhedsnet er vigtigere end mulighed for rådgivning og opbakning.

Henning Jørgensen udtaler til politikken at dette viser at de unge på trods af lavere interesse for fagforeningerne, tager krisen alvorligt og aktivt melder sig ind i A-kasserne for at have en plan B i forbindelse med ledighed. De tænker bare først og fremmest på deres egen økonomi, frem for solidariteten i at være medlem af en fagforening.