VKO-regeringen planlægger at halvere dagpengeperioden fra fire til bare to år, men selve satsen skal der ikke ændres ved.

Daværende Finansminister Lars Løkke Rasmussen vil have flere i arbejde, før krisen for alvor rammer Danmark. Dette skal løses ved at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. På den måde nærmest tvinges ledige til at søge så mange jobs de overhovedet kan og komme i arbejde igen hurtigst muligt. Oplægget mødes på Christiansborg meget blandet, men især partierne til venstre for midten er ikke parate til at stemme ja.

Især Socialdemokraterne (S) kæmper fortsat imod regeringens forslag og kalder det blandt andet for egoistisk. Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt udtaler til DR at forhandlingerne fortsætter og at oppositionen vil gøre alt hvad de overhovedet kan for at “redde” den nuværende dagpengeordning. Deres argumentation bunder i den snarligt kommende krise, der muligvis vil betyde at især ledige i niche-erhverv vil have meget svært ved at finde arbejde i den kommende tid – derfor skal der i en velfærdsstat som Danmark være mulighed for et økonomisk sikkerhedsnet, lige meget om man er biolog, havnearbejder eller advokat

DR Nyheder erfarer at socialdemokraterne er parate til at indgå et forlig med regeringen, der, mod en stigning i dagpengesats, giver mulighed for at halvere dagpengeperioden. Det vil betyde en gunstig situation for de ledige der har let ved at finde et nyt arbejde, og som ny næsten kan tjene flere penge ved at være på dagpenge, end på at arbejde, men gøre livet sværere for dem der i forvejen har svært ved at finde et nyt job. SF´s gruppeformand Ole Sohn udtaler at det helt centrale i en mulig aftale vil være trygheden, som er hele kernen i problemet. Alle skal have mulighed for et økonomisk sikkerhedsnet og have gode muligheder for hurtigt at komme i arbejde igen. Det er ifølge ham samfundets opgave at omskole og uddanne de langtidsledige, så de igen kan komme på arbejdsmarkedet. En proces som de sparede midler ved en kortere dagpengeperiode skal betale for.

Nyt webmagasin om a-kasser

Med den nuværende ordning er man, hvis man er meldt ind i en a-kasse, berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed. Dagpengesatsen er ens alle steder og på nuværende tidspunkt kan man få op til 3515 kroner om ugen i fire år. Eneste betingelse er at man skal have været medlem i mindst et år. Nu lægger regeringen op til halvering af dagpengeperioden, og mange forventer derfor at selve dagpengesatsen vil stige for at udligne forskellene – sådan bliver det imidlertid ikke, hvis man spørger Lars Løkke Ramsussen, daværende finansminister for Venstre.

Mens de fleste af partierne er ved at gøre sig klar til at udarbejde et nyt lovforslag, ønsker Dansk Folkeparti en tænkepause. Finansordfører Kristian Thulesen-Dahl udtaler at den nye situation skal gennemtænkes, før partiet kan tilkendegive deres mening. Grundlæggende er Dansk Folkeparti dog imod en halvering af dagpengesatsen og kæmper blandt andet for at forbedre de ledige og arbejdsløses forhold og muligheder. Han mistænker også de socialistiske partier for en interessekonflikt i forhold til A-Kasserne. Der har i mange år været tradition for at A-Kasser donerer midler til politiske partier og der stilles derfor spørgsmålstegn ved om det i virkeligheden handler mere om penge end om de lediges vilkår og sikkerhed.