Nye tal viser at den økonomiske krise i 2009 ikke har bragt halvt så mange nye medlemmer til a-kasserne som man ellers havde regnet med.

I første halvdel af år 2009 meldte 14.000 danskere sig ind i en a-kasse for at få økonomisk støtte hvis de en dag står uden arbejde. Dette var ikke helt så gode tal som a-kasserne havde regnet med, men værre var at der i sidste halvdel af år 2009 var 10.000 danskere der meldte sig ud at deres a-kasse. Dette er især lavtlønnet, unge lønmodtagere og lønmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk, der vil få sig en ubehagelig overrskelse hvis de kommer til at stå uden arbejde og en a-kasse. Undersøgelser viser at disse medarbejdere ikke føler de er udsat for at blive arbejdsløse, eller at de ikke ønsker at bruge deres penge på at betale til en arbejdsløshedsforsikring. Dette gør ikke kun a-kasserne bekymret, men også kommunerne eftersom disse medarbejdere ønsker at få kontanthjælp af kommunerne når de står uden arbejde.

Tallene fra første halvdel af år 2009 viste ellers gode forbedringer siden nedgangen af medlemmer i a-kasser siden 1995. Men efter anden halvdel af år 2009, må a-kasserne konstatere at forbedringerne ikke holder stik mere. Det er især de traditionelle fagforbund indenfor LO der har haft stor nedgang i deres medlemskab. På årets samlede fremgang på 4000 medlemmer, har de oplevet en nedgang på 26.000 medlemmer. Dette er dog med undtagelse af socialpædagogerne og byggefagene. Derudover viser undersøgelsen at de andre områder indenfor LO har holdt skansen i tiden under denne krise.

Det er her disse traditionelle faggrupper med lavelønnet arbejde etc. kommer ind i billedet. Det er især indenfor håndværker fagene af unge mænd ikke mener de har brug for en a-kasse, og at de hurtigt og nemt kan få et nyt arbejde hvis de en dag skulle stå uden et arbejde. Spørgsmålet er så bare om det er en realistisk tankegang i disse tider hvor største delen af den danske befolkning som står uden arbejde, ikke kan få et nyt arbejde. Det er dog ikke kun de lavt lønnet og unge etc. som deler denne holdning. Der er også mange højt uddannet som siger at de hurigt nok skal få fundet sig et nyt arbejde igen hvis de en dag kommer til at stå uden arbejde.

Modsat mange af LO’s faggrupper har man oplevet en fremgang indenfor de ideologiske alternative a-kasser. Dette er a-kasser som Frie Funktionærer, Kristelig fagforening og Lønmodtagernes a-kasse. Disse a-kasser har oplevet en samlet stigning på 14.500 medlemmer. Dette er næsten en fordobling af antallet af medlemskaber hos de ideologiske a-kasser.

Der er dog stadig et stort håb om flere medlemmer hos a-kasserne så danskerne har en sikker økonomisk indkomst ved tab af arbejde.