Ny undersøgelse viser, at der er stor forskel på at være ledig i Esbjerg og i Kalundborg. I hvert fald når det kommer til hvor længe du kan forvente at være arbejdsløs. Kommer du fra Jylland, er dine forudsætninger for at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet nemlig meget større end hvis du kommer fra andre landsdele.

Undersøgelsen, der er foretaget af 3F på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens tal, viser et klart mønster, når man kigger på hvor gode forskellige landsdele er til at få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet. Særligt i Nordsjælland og Københavnsområdet, hvor folk traditionelt er bedre uddannet end i andre landsdele, er det svært at komme tilbage, når man først er på dagpengesats. Omvendt er jyderne gode til at udnytte netværk, men ganske afgørende er det også at jyder normaltvist er mindre kræsne i forhold til arbejde, løn og omgivelser, når de skal væk fra dagpengene.

Statistikkerne er indsamlet på baggrund af dagpengetallene fra de forskellige landsdeles a-kasser.

Cheføkonomi i 3F, Anita Vium kommenterer til Politiken, at de ’svage’ personer, havde lettere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet i de sidste års højkonjunktur og forbrugsfest. Nu er virksomhederne og institutionerne pressede, og det er derfor de svageste medarbejdere, der ryger først. En type mennesker, som der generelt set er flere af i og omkring Københavnsområdet, end i andre danske landsdele.

Og der er stor forskel på, hvor let er det er komme i arbejde i forskellige landsdele. Eksempelvis er det dobbelt så svært at komme i arbejde efter længere tids ledighed hvis man bor i Helsingør, frem for i Tønder som ligger i Sønderjylland. Dog er der ingen tegn på, at arbejdsløse sjællændere drager mod ‘det vilde vest’, for at finde nyt arbejde.

De bedste tal finder man i Sønderjylland generelt, hvor store fyringsrunder i de store danske produktionsvirksomheder, ellers har skabt større arbejdsløshed end nogensinde før. Blandt andet Danfoss på Als og Danish Crown har fyret rekord mange medarbejdere i 2009. Hele 68 % af de ledige fra Tønder fra marts, var i arbejde efter blot uger. I Helsingør var kun 23 % procent af de ledige i arbejde efter samme periode.

Kommunernes landsforening (KL) kalder tendensen for ærgerlig og nægter at give visse kommuner højere ‘karakterer’ end andre. De er selv forbavsede over situationen, men holder stadigvæk fast i at der altid vil være forskelligheder på tværs af de danske kommuner. De bemærker også at de største jyske virksomheder typisk er store, multinationale produktionsvirksomheder, som har brug for færre højtuddannede, end en tilsvarende stor IT virksomhed i f. eks Ballerup. Derfor er forudsætningerne for at finde job helt forskellige, især hvis man er højtuddannet.

Siden starten af året har det været kommunernes egen opgave, at hjælpe dagpengeramte tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af aktivering. Den store forskel på, hvor godt kommunerne har løst opgaverne bekymrer Kommunernes fagforening (KL), der mistænker forskellig grad af indsats i de forskellige kommuner, til at have del i problemet. Det er vigtigt at alle kommuner, i fællesskab med A-kasser, erhvervsliv og politikere, gør en stor, samlet indsats for at få de økonomiske hjul i gang igen på det danske arbejdsmarked. Kun en samlet indsats kan gøre udslaget, og få den danske økonomi i bedring, før de andre europæiske lande. En sådan vækst vil gøre det danske erhvervsliv i stand til at erobre enorme markedsandele, ved at have kapital og mandskab til at byde ind på store opgaver, som konkurrenterne ikke er parate til endnu.

A-kasserne begynder fra starten af næste år, massivt at tage del i de lediges aktivering. Der er afsat midler, personale og tid til at hjælpe de mange langtidsledige. En proces, der forhåbentlig vil afhjælpe nogen af de store udgifter, den danske stat på nuværende tidspunkt har i A-kassernes udbetaling af dagpenge.