Hvert år bliver priserne på a-kasse kontingentet reguleret. I 2017 er den del som a-kasserne skal give videre til staten(Forsikringsbidrag og ATP) blevet sat op med 7 kroner fra den 1. januar 2017. Som det fremgår af vores opdaterede prissammenligning på billige a-kasser, kan man se at de fleste a-kasser har valgt at sætte prisen op med de 7 kroner, men byder derudover ikke på yderligere prisstigninger. Dette må siges at være en positiv udvikling, da det betyder at prisniveauet holder sig nogenlunde stabilt på den del der har med administrationsgebyret at gøre.

En enkelt tværfaglig a-kasse på vores liste(ASE) har valgt at øge priserne med omkring 3%, hvorfor nu prisen hedder 487-, kroner pr. måned kontra 467 i 2016. Dette vil sandsynligvis ikke få flere til at vælge ASE som a-kasse, da de fleste er meget prisbevidste når det kommer til at skulle vælge en a-kasse, da man i princippet får den helt samme ydelse, uanset om du vælger en dyr eller billig a-kasse.

Øget konkurrence giver pres på priserne

Den tendens vi ser blandt a-kasserne er et udtryk for at konkurrencen er med til at påvirke priserne i den rigtige retning, i hvert fald set ud fra medlemmernes synspunkt. Selvom a-kasse kontigentet kan trækkes fra i skat, er det stadigvæk en væsentligt udgift for mange danskere. Derfor vælger langt de fleste også a-kasser efter prisen, hvilket har gjort at priserne har holdt sig rimelige stabile over de sidste par år. Nogen a-kasser har i 2017 sågar sænket deres priser, muligvis som et forsøg på at vinde nogen af de kunder tilbage, der har meldt sig ind i en billigere a-kasse for at kunne spare penge.