Nye opgørelser fra AK-Samvirke og de enkelte A-kasser, viser en fortsat nedgang i medlemstal, på trods af finansielt uvejr og økonomisk utryghed. Brancheorganisationens råd er klart og tydeligt; Meld dig ind i en A-kasse mens tid er, det er den bedste forsikring du kan få.

Det økonomiske uvejr raser i Danmark. Næsten alle brancher, fra industrien over merkantile til akademikere, mærker den pressede situation, og overalt varsles og udføres der på daglig basis fyringer, nedskæringer, og virksomheder går neden om og hjem som aldrig før. I en sådan situation ville man, efter hele 9 års stødt nedgang i A-kassemedlemmer, øjne lys for enden af den mørke tunnel. Sådan er det imidlertid ikke gået, og fra marts til november 2009 har hele 4000 medlemmer valgt aktivt at melde sig ud. A-kasserne er ikke bare frustrerede, men også overraskede og bekymrede over udviklingen. Sekretariatschef i A-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke understreger at arbejdsløshedskasse er mere nødvendigt end nogensinde før, på grund af det usikre arbejdsmarked. Det er for ham en gåde, hvordan trofaste medlemmer kan opsige abonnementet, når trussel om fyring eller pludselig lønnedgang, er så tæt inde på livet.

Der er forskellige grunde til, at folk enten melder sig ud, eller ganske enkelt ikke får meldt sig ind, når det handler om de danske A-kasser. Den mest udbredte misforståelse er, at de omkring 260,- efter skat, som det koster at være medlem af en A-kasse om måneden, kan spares ved at sætte sin lid til den danske kontanthjælp, der i pengebeløb svarer til den dagpengeunderstøttelse, A-kasserne kan tilbyde. Dette er en misforståelse – og en stor en af slagsen, udtaler Torben Jensen fra AK-samvirke. Hvis man har en formue, enten kontant eller i form af fast ejendom, er det tæt på umuligt at få kontanthjælp. Derfor skal man være sikker i sin sag, før man skrotter A-kassen til fordel for anden understøttelse. Vores råd er som altid Meld dig ind i en a-kasse, mens tid er!