Med henblik på at få flere ledige i arbejde, ønsker De Konservatives leder Lene Espersen at forkorte dagpengeperioden, men satserne skal ikke ændres.

Dagpengeperioden skal kortes ned til kun to et halvt år, udtaler Lene Espersen, leder af De Konservative. Målet er at få flere ledige i arbejde, ved simpelthen at presse dem ud på arbejdsmarkedet. Hun mener dog ikke at der er grund til at ændre dagpengesatserne. Det er angiveligt for at prøve at dæmpe finanskrisen mest muligt, at ledige så at sige skal tvinges ud på arbejdsmarkedet allerede efter to et halvt års ledighed, altså halvandet år mindre end den nuværende periode. Lene Espersen udtaler at denne ændring alene vil øge beskæftigelsen med 10 000 personer, hvilket vil gavne den danske økonomi i den kommende krise. Det vil betyde øget stabilitet fremover og gøre Danmark til et godt eksempel i Europa og verden. Udspillet mødes dog med skepsis fra flere partier, blandt andet Dansk Folkeparti som har til mærkesag blandt andet at skabe bedst mulige vilkår for de danske ledige og lavtlønnede. Hun forventer dog heller ikke at blive modtaget lige positivt over hele linjen, blandt andet spår hun at blive beskyldt for at forringe det danske dagpengesystem. Til det svarer hun at Danmark på nuværende tidspunkt har en af de bedste og længste dagpengeordninger i verden, også selvom vi forkorter perioden med halvandet år. Til sammenligning har Sveriges ledige kun ret til et enkelt års dagpenge.

Læs: er lønsikring en god ide?

Indtil nu har De Konservative været positive overfor den såkaldte årsindkomstmodel, hvor dagpengesatsen reguleres efter længden af ledighed. Altså starter man ud med en forholdsvis høj dagpengesats, som så daler med tiden. De mener dog at denne løsning er for langsigtet og at der er brug for handling her og nu, derfor foreslår de at nedsætte dagpengeperioden. Det strider stik imod citatet “det er sund fornuft at sætte dagpengebeløbet op mod til gengæld at reducere den samlede dagpengeperiode, hvilket er skrevet på De Konservatives hjemmeside i August 2008.

Det er dog kun få måneder siden at De Konservatives arbejdsmarkedsordfører Knud Kristensen forsvarede årsindkomstmodellen, hvor dagpengesatsen reguleres efter ledighedsperiode. Med den model skal det være muligt at få op til 90 % af sin foregående indkomst i start-dagpenge, hvorefter beløbet sænkes med tiden. Det er dog ikke holdningen længere, og De Konservative har nu helt droppet den model.

Lene Espersen udtaler også at det fra nu af skal være mere attraktivt at være meldt ind i en A-Kasse. Det kan ske på forskellige måder, men periode og sats er ikke de rette værktøjer at regulere det med. I stedet skal A-Kasserne være kreative og fokusere på brugervenlighed, kvalitet og priser for at gøre vilkårene så gode som muligt for de mange ledige, der sandsynligvis vil komme de næste måneder i forbindelse med den kommende finansielle krise.