Der har længe været planer om, at de danske A-kasser skal til at have en mere afgørende rolle for de, der allerede er ledige og på dagpenge. I første omgang handlede det om mere indflydelse indenfor aktivering af langtidsledige, og workshops for de, der har svært ved at komme i job. Nu tager de danske A-kasser fat på en ny, og stor opgave, som i fremtiden skal højne moralen og håbet, hos de der har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter lang tids ledighed.

De danske A-kasser skal fra oktober 2009 indkalde til samtaler og workshops, for de ledige, der har været sygemeldte i over 4 uger. Grunden til dette er, at mange af de ledige sygemeldte, i bund og grund slet ikke er fysisk syge, men har brug for en hjælpende hånd, da hele ledighedsprocessen, med alt hvad dertil hører, for mange kan virke ikke alene skræmmende, men også som et endeligt slut for den troskab og loyalitet, der er imellem arbejdsgiver og arbejdstager.

De personlige samtaler skal i første omgang afdække grunden til den lange sygeperiode, hvordan den ledige har det med sig selv og sine omgivelser, hvornår vedkommende forventer at være tilbage i storform, og om sygeperioden kan reduceres. I det lange løb skal samtalerne dog nærmere fungere som en form for troskab til de langtidsledige, der ser det som en næsten uoverkommelig udfordring at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er slet ingen tvivl om, at en rask ledig, der er glad og tilfreds skriver en helt anden, og meget bedre ansøgning, end en der er trist og deprimeret, og som måske i virkeligheden slet ikke er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Med i tiltaget hører også temadage for A-kasserne i november, hvor en samlet strategi overfor langtidssyge ledige skal lægges.