En branche i noget der ligner revolution, de nye EU-lande og for meget arbejdskraft er blandt grundene til hvorfor rekord mange danske tømrersvende vælger at melde sig ind i A-kasserne.

De industrielle erhverv generelt er i dyb krise lige i øjeblikket. Der er simpelthen for meget utryghed, for mange nedskæringer og fyringer, samt for mange konkurser til at alle nyuddannede kan få job. A-kasserne kalder udviklingen for uholdbar og opfordrer fagforbund, stat og private til at sætte gang i økonomien før det er for sent.

Byggebranchen er afhængig af store private og offentlige projektbyggeriger. I en tid som denne, med stor finansiel og økonomisk utryghed, er der desværre mange af den slags byggerier, der enten aldrig startes, eller sættes på pause på grund af manglende likviditet. Det tvinger byggebranchen til at satse alene på private byggeopgaver, opgaver som kun få har råd til i disse tider, og som tit udskydes på grund af strammere økonomi end før krisen.

Også sort arbejde påvirker især den private byggebranche, hvor problemer med medarbejdere der “klarer opgaver selv” i weekenderne, ofte ender i fyringsrunder eller konkurser.

Det har alt sammen medvirket til at næsten alle danske tømrersvende melder sig ind i A-kasse og fagforening, så snart de er færdiguddannede. I en nyuddannet nordjysk tømrerklasse, kan kun omkring halvdelen færdiggøre skolen med tryghed om en ansættelse derefter.

Udviklingen mødes med blandede følelser hos A-kasserne, der på den ene side får flere og flere medlemmer på grund af den igangværende krise, men som på den anden side er bekymrede over om de ledige nyuddannede, kan få et job inden de tre år, man er berettiget til dagpenge. Det danske A-kasse-princip er slet ikke bygget til langtidsledige, og de industrielle a-kasser vil derfor have svært ved at betjene alle de langtidsledige tømrere, på grund af stigende arbejdsbyrder.

Allan Winfeld, formand i Nordjysk Træ, Industri & Byg udtaler at de selvfølgeligt tager imod de ledige nyuddannede, men på trods af stigning i medlemstal ikke just kan glæde sig over at så mange friske, nyuddannede tømrere, kan se frem til at leve af dagpenge det næste lange stykke tid. Den negative udvikling vil fortsætte, indtil det igen bliver aktuelt for den private sektor at sætte nye, store projektbyggerier igen.

Regeringen ser med alvorlige øjne på problemet og kalder det presserende og vigtigt, men der skal ifølge eksperter mere end stillingstagen til, at problemet kan afhjælpes. Det offentlige skal afsætte midler til både offentlige projektbyggerier og renoveringer, men også give tilskud til private danskere, som overvejer private byggeopgaver.

læs: Service varierer meget hos a-kasserne.

Og der er ifølge regeringen allerede sat vigtige og ambitiøse tiltag i gang. De nye supersygehuse vil benytte sig af flest mulige underleverandører, og på den måde give faste arbejdsopgaver til næsten alle byggefirmaer i Danmark. På den måde vil prisen på sygehusene blive presset i bund på grund af konkurrence, og der vil blive ansat flere tømrere til at håndtere den store opgave. Derudover gives der op til omkring 10 000 kroner støtte og skattefrihed, til danskere som overvejer at få skiftet vinduerne, malet garagen eller andre små opgaver, som nystartede byggefirmaer kan besætte.

De næste måneder vil mange brancher skulle løbe lidt hurtigere og tjene lidt mindre end de gør i dag. Krisen har endnu ikke ramt bunden, og den finansielle situation, både den private og den offentlige, vil svækkes yderligere. Det er derfor vigtigt at brancherne hjælper hinanden i gang igen, og sammen får hjulene til at dreje. Det offentlige skal igangsætte store byggeprojekter, de private byggefirmaer skal ansætte nye tømrere og A-kasserne skal være bedre til at få de nyuddannede i aktering, før det igen bliver trygt at uddanne sig som tømrer.

De tekniske skoler melder ikke om fald i ansøgninger til tømreruddannelsen, mens nicheerhverv som malere, snedkere og VVS er sværere at skaffe fulde klasser til.